Created at 11/16/2021
  10
#e96320
#f4c56c
#bd4e07
#6469a9
#cfb4a7
#3a3d4d

Canada nft gun token hex colors

Palette Canada nft gun token hex colors has combination of 6 codes colors:

HEX: #e96320 RGB: (233, 99, 32), HEX: #f4c56c RGB: (244, 197, 108), HEX: #bd4e07 RGB: (189, 78, 7), HEX: #6469a9 RGB: (100, 105, 169), HEX: #cfb4a7 RGB: (207, 180, 167), HEX: #3a3d4d RGB: (58, 61, 77).

Color scheme was created by colorswall

Colors codes in palette

Color HEX RGB Name
#e96320 rgb(233, 99, 32)
#f4c56c rgb(244, 197, 108)
#bd4e07 rgb(189, 78, 7)
#6469a9 rgb(100, 105, 169)
#cfb4a7 rgb(207, 180, 167)
#3a3d4d rgb(58, 61, 77)

Image Canada nft gun token hex colors png