Created at 02/20/2022
by  Martin
  2
Logo
#5662f6
Texte clair
#ffffff
Texte gris
#8e9297
Box claire
#393c43
Discord unselected
#36393f
Discord selected
#32353a
Discord sombre
#2f3136
Barre de recherche
#202225
Box foncée
#18191c

Wakfu thème discord

Palette Wakfu thème discord has combination of 9 codes colors:

HEX: #5662f6 RGB: (86, 98, 246), HEX: #ffffff RGB: (255, 255, 255), HEX: #8e9297 RGB: (142, 146, 151), HEX: #393c43 RGB: (57, 60, 67), HEX: #36393f RGB: (54, 57, 63), HEX: #32353a RGB: (50, 53, 58), HEX: #2f3136 RGB: (47, 49, 54), HEX: #202225 RGB: (32, 34, 37), HEX: #18191c RGB: (24, 25, 28).

Color scheme was created by Martin

Colors codes in palette

Color HEX RGB Name
#5662f6 rgb(86, 98, 246) Logo
#ffffff rgb(255, 255, 255) Texte clair
#8e9297 rgb(142, 146, 151) Texte gris
#393c43 rgb(57, 60, 67) Box claire
#36393f rgb(54, 57, 63) Discord unselected
#32353a rgb(50, 53, 58) Discord selected
#2f3136 rgb(47, 49, 54) Discord sombre
#202225 rgb(32, 34, 37) Barre de recherche
#18191c rgb(24, 25, 28) Box foncée

Image Wakfu thème discord png