Created at 11/08/2020
  120
  Export
#647cf8
#7e95f8
#040444
#545fa7
#b4acc6
#404044

Future test concept testing palette

Palette Future test concept testing palette has combination of 6 codes colors:

HEX: #647cf8 RGB: (100, 124, 248), HEX: #7e95f8 RGB: (126, 149, 248), HEX: #040444 RGB: (4, 4, 68), HEX: #545fa7 RGB: (84, 95, 167), HEX: #b4acc6 RGB: (180, 172, 198), HEX: #404044 RGB: (64, 64, 68).

Color scheme was created by colorswall

Colors codes in palette

Color HEX RGB Name
#647cf8 rgb(100, 124, 248)
#7e95f8 rgb(126, 149, 248)
#040444 rgb(4, 4, 68)
#545fa7 rgb(84, 95, 167)
#b4acc6 rgb(180, 172, 198)
#404044 rgb(64, 64, 68)

Image Future test concept testing palette png