Created at 10/01/2019
  56
  Export
#fa11e1
#f827e3
#8c1460
#65a163
#d09ccc
#41274c

Instagram stories template instagram story instagram templates colors palette

Palette Instagram stories template instagram story instagram templates colors palette has combination of 6 codes colors:

HEX: #fa11e1 RGB: (250, 17, 225), HEX: #f827e3 RGB: (248, 39, 227), HEX: #8c1460 RGB: (140, 20, 96), HEX: #65a163 RGB: (101, 161, 99), HEX: #d09ccc RGB: (208, 156, 204), HEX: #41274c RGB: (65, 39, 76).

Color scheme was created by colorswall

Colors codes in palette

Color HEX RGB Name
#fa11e1 rgb(250, 17, 225)
#f827e3 rgb(248, 39, 227)
#8c1460 rgb(140, 20, 96)
#65a163 rgb(101, 161, 99)
#d09ccc rgb(208, 156, 204)
#41274c rgb(65, 39, 76)

Image Instagram stories template instagram story instagram templates colors palette png