Zalogować się aby zapisać paletę
Lub
#baa7bf
#ee82ed
#88ffcc
#ecceb9